Balázs Gábor

Eszmetörténész, egyetemi docens, rektorhelyettes

Dr. Balázs Gábor, eszmetörténész, egyetemi docens, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem általános rektorhelyettese, a Szentírás és Talmudtudományi szak felelőse, doktori iskolai törzstag. Kutatási területei közé tartozik a zsidó filozófia, az Izrael tanulmányok és a kortárs zsidóság.
Korábban a Mászoret Ávot ortodox iskola igazgatója, az Izraeli Kulturális Intézet igazgatója, valamint a Lauder Javne Iskola judaisztika és Izrael tanulmányok szakmai felelőse volt. Doktori disszertációját a vallás és erkölcs kapcsolatáról Izraelben, a Bar Ilan Egyetemen védte meg 2003-ban.

Dr. Balázs Gábor 2024 májusában indította a Válaszutak a zsidó történelemben az ókortól napjainkig című tizenöt részes sorozatát, havonta egy előadással.

A sorozatról:
„Ha Hérodotosz volt a történetírás atyja, akkor a zsidók a történelem értelmének atyái voltak.” – írta Josef Hayim Yerushalmi a zsidó közösségi emlékezetről írt és klasszikussá vált könyvében, a Zákhorban. Az előadássorozat a Bibliától napjainkig nyújt bepillantást a zsidó történelem fontos fejezeteibe és nagy fordulópontjaiba. Nem puszta eseménytörténeti áttekintésre kerül sor, hanem állandóan visszatérő központi kérdés lesz, hogy az egyes történelmi eseményeknek milyen értelmet tulajdonított a vallási elit és a „nép egyszerű gyermeke”. Szintén meg fogjuk vizsgálni, hogy az egyes történelmi szituációkban milyen választási lehetőségei voltak az akkor élő egyéneknek és közösségeknek.

Az előadások klasszikus és modern zsidó források közös elemzésére és megvitatására épülnek. Noha a témák összefüggenek, de az egyes előadások önmagukban is érthetőek. A részvételhez nem szükséges előképzettség.

Előadások:

Ókor
1. Bevezetés a bibliai korszak történelmébe és a Biblia könyveibe, vita az ideális államformáról a bibliai korszakban - 2024. május
2. Társadalom és vallás a próféták korában, az Első Szentély lerombolása - 2024. június
3. Bevezetés a Második Szentély korába és a rabbinikus korszak történelmébe: A zsidó szekták kialakulása - 2024. július
4. A korai kereszténység és a zsidóság - 2024. augusztus
5. Izrael és a diaszpóra: Babilónia és a Szentföldi zsidóság - 2024. szeptember

Középkor
6. Bevezetés a középkor zsidó történelmébe - 2024. október
7. Volt valódi spanyolországi zsidó aranykor? Reakciók a spanyolországi kiűzetésre - 2024. november
8. Az európai (askenázi) zsidóság - 2024. december
9. Zsidók a keresztények szemében - 2025. január
10. Reményben élni – messiásvárás a középkorban - 2025. február

Újkor
11. Bevezetés az újkori zsidó történelembe - 2025. március
12. Intellektuális és vallási reakciók a modern korra (felvilágosodás, emancipáció) – nyugat-európai zsidóság - 2025. április
13. A zsidó vallási irányzatok születése - 2025. május
14. Hászkálá és cionizmus - kelet-európai zsidóság - 2025. június
15. Izrael Állam létrejötte - 2025. július

Klubtagoknak: Korábbi előadásai programjegyek beváltásával kérhetők, többször megtekinthetők. A részleteket ide kattintva látja.

Intézményeknek, közösségeknek: Az előadások felvételei intézmények és közösségek számára is elérhetők. További részletek a következő linken: „Privát videók intézmények és közösségek részére”.