logó

Magatartási kódex

A KÉK Kulturális Élményklub Kft. (a továbbiakban KÉK klub) célja, hogy a KÉK Klub előfizetői (továbbiakban Klubtagok) számára olyan közösséget biztosítson,
melyben feltöltődhetnek, mely sokat ad nekik, és nem vesz el tőlük semmit, melyben mindenki azt keresi, ami összeköt a másikkal, és nem azt, ami elválaszt.
Nyitott, befogadó közösségben szervezett programokat kínálunk a Klubtagok számára, ahol az ítélkezés- és politikamentesség közös alapérték. Az elfogadó, egymás felé empátiát és tiszteletet mutató viselkedés elengedhetetlen része a KÉK klub működésének.

Magatartási kódexünk célja, hogy lefektesse a Kék klub által képviselt alapértékeket. Az ezekkel való azonosulás és a Magatartási kódex elfogadása a közösséghez történő csatlakozás alapkövetelménye. A Magatartási kódex minden Klubtagra nézve egyetemes érvényű és kötelező.


A Klubtagoknak joguk van arra, hogy….

tisztelettel, egyenlően, bárminemű zaklatástól mentesen és udvariasan kezeljék őket, ahogyan ők is minden klubtagot így kezelnek,
tiszteletben tartsák az emberi méltóságukat és véleményüket,
jelenthessék, ha bárki másképpen viselkedik velük szemben (etikai szabályszegés bejelenthetősége),
személyes adataikat, úgy, mint telefonszámukat vagy e-mail címüket, bizalmasként kezeljék, ahogyan ők is minden Klubtag személyes adatait bizalmasan kezelik,
a sokszínűség jegyében önmagukat képviselhessék és másokat is elfogadjanak, miközben a tisztelet alapelvét mindvégig szem előtt tartják,
a klub közösségszervezéséhez és programjainak bővítéséhez maguk is aktívan hozzájáruljanak, a klub munkatársaival egyeztetve.

A Klubtagoknak kötelességük a KÉK klubban ….

saját, illetve partnerük viselkedéséért felelősséget vállalni,
az egyes eseményeken készült fotókat az azokon szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával kezelni,
ha nem tudnak részt venni egy lefoglalt programon, azt a Kék klub számára mihamarabb jelezni,
a gyűlöletbeszédet, a verbális támadásokat és a zaklatást mellőzni,
a KÉK Klubbal és a közösség tagjaival kapcsolatosan tudomásra jutott információkat bizalmasan kezelni,
az eseményeket, illetve a Klubtagok ismeretségét üzletszerző tevékenységre való felhasználását mellőzni,
betartani a Magatartási kódexben foglaltakat, ellenkező esetben, a Magatartási kódex súlyos megsértése esetén – az etikai szabályszegések kivizsgálására a KÉK Klub ügyvezetője jogosult és köteles, a panaszokat/bejelentéseket minden esetben köteles kivizsgálni – tudomásul veszik, hogy tagságuk kizárás útján szűnik meg. A befizetett tagsági díj ebben az esetben nem jár vissza. Azt, hogy mi minősül a Magatartási kódex súlyos megsértésének, a KÉK klub ügyvezetője jogosult eldönteni az adott eset vizsgálatát követően. Az ügyvezető döntését a közösség tagjai kötelesek elfogadni.

A Klubtagok elfogadják, hogy…

az egyes rendezvényekre szóló részvétel joga nem ruházható át másra,
a programokon, amelyek leírásában szerepel a titoktartás kérése, a leírásban részletezett feltételeknek megfelelően járnak el,
olyan környezet kialakításán dolgoznak, amelyben a tisztelet, a tapintat, az együttes közösségalkotó tevékenység, a tolerancia és a kedvesség alapérték. Célunk, hogy mindenki jól érezhesse magát a Kék klub minden egyes eseményén!
Hisszük, hogy aki egyetért Magatartási kódexünk szellemiségével, azt a fentiek nem korlátozzák semmiben, inkább egyfajta megnyugtató magabiztosságot garantálnak számára közösségünkben.