logó

Magatartási kódex

A KÉK Kulturális Élményklub Kft. (a továbbiakban KÉK Klub) célja, hogy a KÉK Klub előfizetői (továbbiakban Klubtagok) számára olyan közösséget biztosítson,
melyben feltöltődhetnek, mely sokat ad nekik, és nem vesz el tőlük semmit, melyben mindenki azt keresi, ami összeköt a másikkal, és nem azt, ami elválaszt.
Nyitott, befogadó közösségben szervezett programokat kínálunk a Klubtagok számára, ahol az ítélkezés- és politikamentesség közös alapérték. Az elfogadó, egymás felé empátiát és tiszteletet mutató viselkedés elengedhetetlen része a KÉK Klub működésének.

Magatartási kódexünk célja, hogy lefektesse a Kék Klub által képviselt alapértékeket. Az ezekkel való azonosulás és a Magatartási kódex elfogadása a közösséghez történő csatlakozás alapkövetelménye. A Magatartási kódex minden Klubtagra nézve egyetemes érvényű és kötelező.


A Klubtagoknak joguk van arra, hogy….

 • tisztelettel, egyenlően, bárminemű zaklatástól mentesen és udvariasan kezeljék őket, ahogyan ők is minden klubtagot így kezelnek,
 • tiszteletben tartsák az emberi méltóságukat és véleményüket,
 • jelenthessék, ha bárki másképpen viselkedik velük szemben (etikai szabályszegés bejelenthetősége),
 • személyes adataikat, úgy, mint telefonszámukat vagy e-mail címüket, bizalmasként kezeljék, ahogyan ők is minden Klubtag személyes adatait bizalmasan kezelik,
 • a sokszínűség jegyében önmagukat képviselhessék és másokat is elfogadjanak, miközben a tisztelet alapelvét mindvégig szem előtt tartják,
 • a klub közösségszervezéséhez és programjainak bővítéséhez maguk is aktívan hozzájáruljanak, a klub munkatársaival egyeztetve.

A Klubtagoknak kötelességük a KÉK Klubban ….

 • saját, illetve partnerük, vendégük viselkedéséért felelősséget vállalni,
 • az egyes eseményeken készült fotókat az azokon szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával kezelni,
 • ha nem tudnak részt venni egy lefoglalt programon, azt a Kék Klub számára mihamarabb jelezni,
 • a gyűlöletbeszédet, a verbális támadásokat és a zaklatást mellőzni,
 • a KÉK Klubbal és a közösség tagjaival kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni,
 • az eseményeket, illetve a Klubtagok ismeretségét üzletszerző tevékenységre való felhasználását mellőzni,
 • a Zoom bejelentkezéseknél legalább a keresztnevüket megadni, és ha a Zoom-program házigazdája (host) további pontosítást kér tőlük chatben, arra válaszolni. Ennek elmulasztása esetén akár kitiltásra is kerülhetnek az adott programból,
 • betartani a Magatartási kódexben foglaltakat, ellenkező esetben, a Magatartási kódex súlyos megsértése esetén – az etikai szabályszegések kivizsgálására a KÉK Klub ügyvezetője jogosult és köteles, a panaszokat/bejelentéseket minden esetben köteles kivizsgálni – tudomásul veszik, hogy tagságuk kizárás útján szűnik meg. A befizetett tagsági díj ebben az esetben nem jár vissza. Azt, hogy mi minősül a Magatartási kódex súlyos megsértésének, a KÉK Klub ügyvezetője jogosult eldönteni az adott eset vizsgálatát követően. Az ügyvezető döntését a közösség tagjai kötelesek elfogadni.

A Klubtagok elfogadják, hogy…

 • az egyes rendezvényekre szóló részvétel joga nem ruházható át másra,
 • a programokon, amelyek leírásában szerepel a titoktartás kérése, a leírásban részletezett feltételeknek megfelelően járnak el,
 • olyan környezet kialakításán dolgoznak, amelyben a tisztelet, a tapintat, az együttes közösségalkotó tevékenység, a tolerancia és a kedvesség alapérték.

Célunk, hogy mindenki jól érezhesse magát a Kék Klub minden egyes eseményén!
Hisszük, hogy aki egyetért Magatartási kódexünk szellemiségével, azt a fentiek nem korlátozzák semmiben, inkább egyfajta megnyugtató magabiztosságot garantálnak számára közösségünkben.