admin

Hírünkben bemutatjuk Önnek a decemberi programjainkat. Lesz programunk a közöttünk sétáló robotokról, Perszepoliszról és a tízparancsolatról. Folytatódik az Írjunk együtt színdarabot c. programsorozatunk, melyre akkor is jelentkezhet, ha a korábbiakon nem vett részt. Lesz háromórás online workshop a mindennapi jóllétünkről, és folytatódik a háromórás budapesti barangolás Görbe Márkkal. A Professzorok és más kiválóságok zárt klubcsoport decemberben online programmal folytatódik. Decemberi nyilvános programunk: Karácsony ünnepe a keleti keresztény ikonográfiában.

Decemberi programjaink

Együttélés a ketrecükből kitörő és közöttünk sétáló robotokkal?
2022. december 5. 19:00

Online program Zoomon keresztül
Jelentkezhet rá: minimum havi klubtagsággal

Ha az ember bekerül egy hatalmas tömegű, hagyományos ipari robot munkaterébe, akkor annak nagy valószínűséggel végzetes kimenetelű baleset a vége. Ezért a robotokat korábban ketrecbe zárták. Napjainkban viszont azt látjuk, hogy a robotokat körülvevő fizikai kerítések leomlanak, a robotok kilépnek a ketrecükből, megtanulnak az emberrel együttműködni, először az ipari környezetben. De itt nincs megállás, még a gyár kapuját is átlépik, és hamarosan mindennapi életünk részévé válnak kórházakban, éttermekben, irodákban és végül az otthonainkban. A robotok csak úgy tudnak az életünk részévé válni, ha szociálisan is be tudnak illeszkedni az emberi társadalomba, és ha nem akarunk autista módon viselkedő robotokat, akkor a szociális és metakommunikációs csatornákat is ki kell építeni.
A kutatásunk célja az, hogy a kiszolgáló robotokat olyan összetett szociális és metakommunikációs képességekkel ruházzuk fel, melyek segítik a beilleszkedésüket, és kedvelhetőbbé teszik őket. Ezzel párhuzamosan a társadalmat is fel kell készíteni a robotok befogadására. Az előadásommal ezt a befogadást szeretném segíteni, hiszen azt tudjuk könnyen befogadni, amit ismerünk.

Előadó: Korondi Péter, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem professzora, aki az egyetemen nemzetközi konzorciumi formában működő NeurotechDE ernyője alatt megalakult multidiszciplináris szociális robotika csoport vezetője.

Perszepolisz és az óperzsa korszak építészete, kultúrája
2022. december 7. 19:00

Online program Zoomon keresztül
Jelentkezhet rá: minimum havi klubtagsággal

Perszepolisz (óperzsául Pársza) az ókori Irán és az ókori Közel-Kelet egyik leghatalmasabb és legfontosabb régészeti, művészettörténeti helyszíne, mely közel kétezerötszáz év után is magával ragadja az odalátogató szakembert és turistát. Perszepolisz közel tizennégy méter magas terasza 125000 négyzetméternyi területen fekszik a mai Irán déli részén, Síráz városa közelében.
Amikor III. Alexandrosz (ismertebb nevén Nagy Sándor) makedón uralkodó Kr. e. 331-ben elfoglalta, Diodórosz Szikeliótész antik történetíró szerint Perszepolisz volt a leggazdagabb város a világon.
Perszepoliszt I. Dareiosz óperzsa nagykirály alapította Kr. e. 519 után. Az itteni paloták zöme I. Dareiosz, Xerxész és I. Artaxerxész alatt épült fel Kr. e. 450 előtt, de a birodalom bukásáig vannak nyomai további kisebb építkezéseknek.
Perszepolisz jelentősége két funkcióban ragadható meg: egyfelől a gigantikus palotaegyüttes az iráni újév (óperzsául nava thardi) közelebbről nem ismert dátumú rendszeres megülésére épült, másrészt Perszepoliszban volt az Óperzsa Birodalom egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kincstára. Perszepolisz építészeti stílusa sajátosan eklektikus, de egyben egységes és divatteremtő is volt, ahol a mezopotámiai, egyiptomi, elámi, óperzsa, görög, anatóliai és más művészeti hatások keveredése eredményezett egy sajátos új stílust.
Perszepolisz építői is ismertek, mivel fennmaradtak a munkások névre szóló számlái, az Óperzsa Birodalom minden tartományából származó munkaerő jó fizetést húzott az államtól, és a munkások között számos nő is volt. A munkások között a terhes nők, kismamák kiemelt bérezést kaptak. Perszepolisz kifosztása az ókori világ, de lehet, hogy az egész ismert emberi történelem legnagyobb inflációját idézte elő a Kr.e. 4. század utolsó harmadában.
Perszepolisz a későbbi iráni korszakok generációinak fantáziáját is megmozgatta, a romjaiban is tiszteletet parancsoló épületegyütteshez számos későbbi iráni legenda kapcsolódik. Az előadást számos helyszínen készült fotó illusztrálja.

Előadó: Dr. Sárközy Miklós iranista, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense

Hogyan lesz a múltból történelem?
Pók Attila professzor előadása
2022. december 8. 19:00

Online program Zoomon keresztül
Jelentkezhet rá: Professzorok és más kiválóságok zárt klubcsoport tagjai jelentkezhetnek rá

Az előadás azt a kérdést járja körbe, hogy a múlt végtelen számú eseményéből hogyan állnak össze olyan történetek, amelyekből azután átfogó történelmi tudás keletkezik. A történetek szerzői történész kutatók mellett lehetnek politikusok, írók, művészek is. A különböző területeken eltérőek lehetnek a motivációk: előrehaladás a tudományos pályán, politikai propaganda, művészi alkotás, anyagi haszonszerzés. Valamennyi területről (mind intézményekre, mind személyiségekre utalva hoz példát az előadás, majd felveti: kell-e a történésznek erkölcsi szempontokat is érvényesíteni a munkája során vagy sem. Sokszor elkerülhetetlen ugyanis, hogy a történész része legyen az igazságszolgáltatásnak, amikor szakértőként kérik részvételét történelmi igazságtételi folyamatokban.

Az előadás egyik következtetése az, hogy konfliktusok gyakran adódnak szereptévesztésekből, így például a politikus történészként, a történész politikusként foglal állást. Az is igaz azonban, hogy a történeti gondolkodást, a kollektív emlékezetet nem egyszer sokkal nagyobb mértékben formálják szakmán kívüli személyiségek, mint forrásokat feltáró és értelmező kutatók. A történelem nemcsak tanulmányokból, könyvekből és lábjegyzetekből áll, hanem érzésekből, gondolatokból, mentalitásokból is táplálkozik, nemcsak események rekonstruálását, hanem az emlékezés valamint az írott és szóbeli nyelvi megformálás mechanizmusainak feltárását is jelenti.

Előadó: Pók Attila történész, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete tudományos tanácsadója, az MTA Történettudományi Intézete nyugdíjas kutatója

Írjunk együtt színdarabot – színházi programsorozat 3. és 4. rész
3. rész: 2022. december 9. 18:00
4. rész: 2022. december 19. 18:00 (Ha a színdarabírásban résztvevőknek megfelelő a 19-i időpont, melyet a november 23-i foglalkozáson egyeztetünk velük.)

A programon online (Zoomon keresztül) vagy személyesen vehet részt.
Jelentkezhet rá: minimum havi klubtagsággal

Az Írjunk együtt színdarabot és játsszuk el című színházi programsorozatunkat havonta kétszer tartjuk meg, Makranczi Zalán színész vezetésével. A színdarabot a jelentkezőkkel közösen, csoportban fejlesztjük, – és a feladatokat megosztva – kisebb csoportokban is írunk. A jelentkezésnek nem feltétele a részvétel a korábbi foglalkozásokon.

A program vezetője: Markanczi Zalán színész
A program mentora: Kovács Krisztina dramaturg, műfordító, forgatókönyvíró
A program tiszteletbeli mentora: Székely Csaba író, drámaíró

Írjunk együtt színdarabot és játsszuk el programsorozat részleteit ide kattintva olvashatja el.

10 (?) parancsolat (?) – Beszélgetés Istenről, emberről, törvényről, végső soron saját magunkról
2022. december 13. 19:00

Online program Zoomon keresztül
Jelentkezhet rá: minimum féléves klubtagsággal

Különleges beszélgetésre hívjuk Önt. A klubból ismeri egymást Nacsinák Gergely András író, ortodox pap és Székely Csaba író, drámaíró, a 10 című darab szerzője, amely hatalmas sikert arat a Radnóti Színházban (is). Felkértük őket, hogy beszélgessenek, osszák meg velünk a gondolataikat a tízparancsolatról, amely gondolatébresztő is lehet számunkra. A beszélgetés moderátora: Czétényi Gellért irodalomtörténész, vallásfilozófus.

Czétényi Gellért: "Ha mindössze tíz előírásban kellene összefoglalnunk a társadalmi együttélés szabályait, mi lenne az a tíz parancs? Lehetséges-e ez egyáltalán? Érdemes-e megpróbálni? Aligha akad olyan zsidó-keresztény kultúrában felnőtt ember, akinek a fenti kérdéseket olvasva nem ugrik be szinte automatikusan a tízparancsolat, mint az ember alkotta törvények egyfajta zsinórmértéke. Nem is csoda, hiszen ezek a rövid előírások alapvetően határozzák meg azt a kultúrát, amelyben élünk. De mik is ezek a parancsok: betarthatatlan isteni elvárások, vagy sokkal inkább egy fejlett kultúra emberi kapcsolatokról alkotott véleménynek esszenciája? Hogyan épül fel pontosan a dekalógus, miképpen érdemes (ha egyáltalán érdemes) csoportosítani a tízparancsolatot, és be lehet-e, illetve be kell-e tartani ezeket a több ezer éves előírásokat? Az ember elnyomásának szimbóluma-e a két kőtábla, vagy sokkal inkább egy kitörési lehetőség a bűn körforgásából? Kinek a joga eldönteni és megválaszolni ezeket a kérdéseket, a teológiának vagy a világi művészetnek?
Vajon hogyan gondolkodik erről egy kortárs magyar író, illetve egy keresztény teológus?"

A beszélgetés résztvevői: Székely Csaba író, drámaíró, valamint Nacsinák Gergely András író, műfordító, orthodox pap.
A beszélgetés moderátora: Czétényi Gellért irodalomtörténész, vallásfilozófus

A Radnóti Színházzal együttműködésben valósítjuk meg a programot.

Mindennapi jól-létünk
2022. december 16. 18:00

Online program Zoomon keresztül
Jelentkezhet rá: minimum féléves klubtagsággal

Besnyi Erika: Martin Seligman szerint az életünkben 5 faktornak kell jól működnie ahhoz, hogy jól legyünk. Melyik ez az 5 faktor? Megmutatjuk.
Mindennapi megküzdési stratégiánkhoz is szükség van arra, hogy realista optimizmussal szemléljük az eseményeket. Hogy ne hiú ábrándokat kergessünk, hanem az adott helyzetből próbáljuk kihozni a legjobbat. Igen, mondani könnyű, de vajon hogy működik ez a gyakorlatban?
Nem spiri - biológia. Hogyan tudom arra a tréningezni az agyamat, hogy megoldásfókuszúan tekintsen a problémákra? Hogyan használjak gyors döntési modelleket akkor, amikor az életemet alapjaiban megváltoztató döntésekről van szó? És mivel szabotálom magam, hogy ezek ne működjenek és mégis, mit tudok tenni a "kisördög" ellen, amely azt szajkózza, "úgysem fog sikerülni..." De sikerül!
Kisördög-elhárító jóllét tematikus miniklubunkon interaktív gyakorlatok keretében megnézzük:
-hogyan működik a Lewin-féle erőtér elmélet, ha gyorsan kell döntenünk;
-hogyan elemezzük a saját PERMA-modellünket az életünkre levetítve;
-hol folyik el az időnk nem-szeretem feladatokra;
-hogyan erősítsük meg a pozitív drivereinket, belső hajtóerőinket és tegyük félre a maximalizmusunkat, vagy a mindenkinek való megfelelési vágyat.

Ez a program Önnek szól, ha úgy érzi itt az ideje, hogy az élete saját magáról szóljon, és ehhez szívesen kapna azonnal használható, beépíthető eszközöket.
Szeretettel várjuk!

Előadó: Besnyi Erika tréner, coach, a Vintage Office ügyvezetője

A Sugár út palotái - az Andrássy út
2022. december 18. 15:00

Helyszín: Budapest, Andrássy út
Jelentkezhet rá: minimum havi klubtagsággal

Decemberi sétánk helyszíne a fényesen kivilágított Andrássy út, mely Budapest Champs Elysée-je és a főváros legelegánsabb palotabérházainak helye. Megépítése a 19. század második felének egyik legnagyobb vállalkozása volt – az építészek és művészek élgárdája vett részt az épületek megalkotásában. Az itt lévő neoreneszánsz palotabérházak - melyek egyikének dúsan díszített udvarát és előcsarnokát is meglátogatjuk – a főváros legszebb épületei közé tartoznak.
Sétánkon felelevenítjük, milyen volt az élet a boldog békeidők Budapestjének ezen fényes Sugárútján, fényt derítünk a homlokzatok titkaira és egyes építtetők, lakók életének rejtélyeit is megismerjük. Feltárultak előttünk az Operaház és a volt Balettintézet épületeinek titkai is.
Műtárgyszakértő sétavezetőnk segítségével ízelítőt kaptunk a luxus világából is: betérünk a Herendi porcelánüzletbe, ahol a „fehér arany” csodáival ismerkedünk, megnézzük az Andrássy út legrégebbi patikájának neoreneszánsz berendezését és betekintést nyerünk a főváros legelőkelőbb fényképészeti intézetébe is.

A sétát vezeti: Görbe Márk művészettörténész, idegenvezető

A séta időtartama hozzávetőleg három óra.

Karácsony ünnepe a keleti keresztény ikonográfiában
2022. december 20. 19:00

Nyilvános, online program Zoomon keresztül

Előadásunk főszereplője egy ősi ikon, ami Bizánctól kezdve elmaradhatatlan és változatlan ábrázolása Krisztus születésének mindenütt a keleti keresztény (ortodox, pravoszláv) világban. Ezt az ikont faggatjuk: miről beszél a szimbolikája? Kiket láthatunk rajtuk? Mit mond el mindez az ikonfestészet lényegéről?
És végül, talán a legfontosabb kérdésként: mi az az üzenet, amit számunkra, ma élő emberek számára közvetít magunkról és a világról?
Vetítéssel egybekötött előadás, karácsonyi előkészületként!

Előadó: Nacsinák Gergely András író, műfordító, ortodox pap. Több kötet és számos tanulmány szerzője, magyarországi egyetemek rendszeres vendégelőadója.

Az előadás időtartama hozzávetőleg 60 perc. Az előadást beszélgetés követi, az előadó válaszol a résztvevők kérdéseire.

A program nyilvános, de regisztrációhoz kötött. Ha szeretne részt venni a programon, kérjük, hogy regisztráljon az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/rnE2EgePkjBxV7kUA

Ha Ön tagja a KÉK Klubnak, ehhez a programhoz nem kell felhasználnia programjegyet. Ha Ön klubtag, és szeretne részt venni a programon, kérjük, jelentkezzen az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/3EJ6Y1UucMTddQLX7

A következő programjainkat ide kattintva látja. Szervezzük a januári programokat, több már látható, legkésőbb december 15-ig az összes elérhető lesz.

Ajándék klubtagság

Ha szívesen megajándékozná kultúra- és társaságkedvelő, a tudást értéknek tekintő családtagját, barátját, vagy kifejezné háláját egy pedagógusnak, kollégájának, a KÉK Kulturális Élményklub ajándék előfizetése tökéletes meglepetés lehet számára. Az ajándék előfizetés a vásárlástól számított egy éven belül aktiválható az utalványon szereplő egyedi aktiválókóddal. Ide kattintva láthatja az ajándék előfizetés részleteit.

Ha úgy gondolja, hogy programjaink, klubunk iránt érdeklődhet egy barátja, ismerőse, kérjük, ossza meg vele ezt hírt.