Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban: ,,ÁSZF”)

Érvényes: 2023. március 1-jétől visszavonásig

Letöltések

1. Általános rendelkezések

A KÉK Kulturális Élményklub Kft. (székhely: 1131 Budapest, Ördögmalom utca 3. 3/9., Cg. 01-09-389502) továbbiakban KÉK Kulturális Élményklub, vagy KÉK klub, vagy Klub a www.kekklub.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) előfizetéses klubszolgáltatást értékesít előfizetőinek (továbbiakban Előfizető, Vevő, Klubtag vagy tag), egyedi online és személyes találkozással járó kulturális, tudományos programokat szervez tagjainak, elősegíti a közösség és a társas kapcsolatok építését, programokra szóló partnerkereső szolgáltatást nyújt tagjainak, és örömmel fogadja klubtagjainak programmal kapcsolatos és közösségépítő kezdeményezését. A klubhoz csatlakozás feltétele a magatartási kódex elfogadása is.
A KÉK klub jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a jelentkezést és részvételt a Klub tagságára, a meghirdetett programjaira, a tagság/programok árának megfizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az érdeklődők és Klubtagok jogait és a KÉK klubbal összefüggő egyéb lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF-et a weboldalon tesszük közzé és ott folyamatosan elérhető.
A KÉK klub honlapján keresztül megvásárolni kívánt előfizetés/jegy vagy ajándék előfizetés, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint Klubtagság/szolgáltatás vásárlási szerződés jön létre a KÉK klub és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély között magyar nyelven. Az Előfizető/Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A létrejött online szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.
Az ÁSZF elfogadásával Vevő a Gyakori kérdések tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

2. A szerződés tárgya

A KÉK klub előfizetési csomagjainak, az ajándék előfizetésnek, jegyeknek, videofelvételeinek a jellemzői, a vásárlás feltételei a weboldal hozzájuk tartozó konkrét oldal(ai)n ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Az Előfizető/Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a KÉK klub ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Előfizetőnek/Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, és ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, bejelentkezve a Klubtagok oldalán, a „Profilom” menüben. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Előfizetőt/Vevőt terheli, a KÉK klub az ebből eredő kárfelelősséget kifejezetten kizárja. A KÉK klub a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt (beleértve ugyanazon személy többes regisztrációját) jogosult törölni, továbbá kétség esetén Előfizető/Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

Az előfizetési csomagok, jegyek és ajándék előfizetés mellett feltüntetett ár azok bruttó vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül az Előfizetőnek/Vevőnek nem kell további díjat megfizetnie. Az előfizetési díj, az időtartamától függően, meghatározott számú programjegyet tartalmaz, amelyeket a klubtag a választható online, illetve személyes találkozással járó programokon való részvételhez használhat fel. A KÉK Klub alkalmanként olyan programokat is szervez, melyek azok különlegessége vagy anyag/eszköz igénye miatt, az előfizetésen felüli egyszeri plusz költség megfizetését is szükségessé teszi. Ezt a Programoknál fizetős programként tünteti fel a KÉK klub. Az Előfizető nem köteles az ilyen programon részt venni. A Közösségi színtéren meghirdetett programokért a Klubtagnak nem kell programjegyet felhasználnia. Egyes eseményeken étel / ital is felszolgálásra kerül, így egy átalány költséget tartalmaz minden előfizetési díj függetlenül attól, hogy a Klubtag részt vett-e olyan eseményen, amelyen volt étel/ital, vagy csak olyanon vett részt. Az előfizetési díj tartalmazza az egyes rendezvényeken felszolgált étel-ital árát, amely nem haladja meg a nettó egységár 10%-át.

5. Fizetési feltételek

A vételár kiegyenlítése a KÉK klubbal szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történhet. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a KÉK klub nem tud felelősséget vállalni. A KÉK klub jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló e-mailt a rendszer az Előfizető/Vevő által megadott e-mail címre küldi. A hibás e-mail cím vagy vevő adatok megadásából eredő minden kárért a felelősség a Vevőt terheli. Előfizetéssel rendelkező Klubtagok a számláikat a honlapra jelszóval bejelentkezve, a Profilom menüpontban, a Számláim alatt látják és tölthetik le. A Klubtagok számára – az adott előfizetési időtartam alatt –ingyenesen választható programokra történő regisztrációról, illetve részvételről, és – az adott előfizetési időtartam alatt – megvásárolt fizetős programokról a Profilom menüpontban, a Programjaim alatt találnak információt.
A programokon történő részvételi jogosultság ellenőrzése a KÉK klub aktuális, a programot megelőző 24 órán belül készített regisztrációs listája alapján történik.

6. Számlaadás

KÉK klub minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el az ajándék előfizetést vásárló Vevőnek, a Vevő által megadott e-mail címre. Előfizetéssel rendelkező Klubtagok a számláikat a honlapra jelszóval bejelentkezve, a Profilom menüpontban, a Számláim alatt látják és tölthetik le.
Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók, reklamációnak nincsen helye.
Az elektronikus számla PDF formátumú, a KÉK Klub által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

7. Ajándék előfizetés

Az ajándék előfizetési utalvány a KÉK Kulturális Élményklub www.kekklub.hu weboldalán, az Előfizetés menüponton belül, az Ajándék előfizetés vásárlása alatt vásárolható.
• Az ajándék előfizetés az utalványon látható aktiválókóddal érvényesíthető a KÉK Kulturális Élményklub www.kekklub.hu weboldalán, az Előfizetés menüpontban, az adatok kitöltése után.
• Az ajándék előfizetés a kiállítástól számított egy évig aktiválható.
• Az ajándék előfizetést aktiváló személy elfogadja az általános szerződési feltételeket, az adatkezelési tájékoztatót és a magatartási kódexet.
• Az ajándék előfizetési utalvány egyszeri felhasználásra jogosító, elektronikus úton előállított okirat.
• Az ajándék előfizetési utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
• Az ajándék előfizetési utalvány hamisítása bűncselekmény.
• Az ajándék előfizetési utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, aki az aktiválókódot érvényesíti. A kibocsátó nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. Az utalvány szabadon átruházható más személyre, de kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az aktiválókód elvesztése, megsemmisülése, vagy az aktiválás elmaradása csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

8. Előfizetés és Klubtagság

Az év minden napján van lehetőség a klubszolgáltatás előfizetésére. Eseti jelleggel ettől eltérhet a Klub. A Klubtagok havi, féléves és éves előfizetések közül választhatnak. Az előfizetési díj MasterCard vagy Visa típusú bankkártyával vagy hitelkártyával fizethető ki. A KÉK klub tagjai, az előfizetés időtartamától függően, jogosultak meghatározott számú programjegyre, a választható online, illetve személyes találkozással járó programokon való részvételhez, a www.kekklub.hu weboldal Klubtagság menüpontja alatt található oldalon leírtak szerint. Ha a Klubtag egyedül jelentkezik a programra, egy programjegyet használ fel. Ha a Klubtag partnerrel jelentkezik a programra, két programjegyet használ fel. Ha a partnerrel egy e-mail címmel (egy gépről) csatlakoznak az online programhoz, a partner részére nem kell programjegyet beváltani. Ha a klubtag partnere, vendége más e-mail címmel csatlakozik az online programhoz, a partner részére is kell programjegyet beváltani.

A havi előfizetések időtartama az előfizetés napjától a következő hónap azonos napjáig, 23.59 óráig tart. Példa: augusztus 25-én 15.10 órakor indított havi előfizetés lejárata szeptember 25-én 23.59 órakor jár le. A féléves előfizetések időtartama az előfizetés napjától számított hatodik hónapjának azonos napjáig, 23.59 óráig tart. Az éves előfizetések időtartama az előfizetés napjától számított tizenkettedik hónapjának azonos napjáig, 23.59 óráig tart. A Klub jogosult az előfizetést indoklás nélkül felmondani a tag belépésétől, illetve az előfizetés meghosszabbításától számított 7 (hét) napon belül. Ebben az esetben a Klub a befizetett előfizetési díjat teljes egészében visszafizeti az Előfizetőnek.

A Klub tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki:
• a Magatartási kódexben leírtakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, és
• az előfizetési díjat megfizeti vagy az ajándék előfizetést aktiválja, és
• elfogadja az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.
A Klubtag jelszóval jelentkezik be a Klubtagoknak szóló oldalra. Köteles úgy kezelni a jelszót, hogy az más személy által ne legyen hozzáférhető. Visszaélésért nem vállalunk felelősséget.
Az előfizetési csomag részletei a nyilvános és a jelszóval bejelentkezett oldalon is a Klubtagság oldalon található.

9. Programok

A KÉK klub tagjai, az előfizetés időtartamától függően, jogosultak meghatározott számú programjegyre, a választható online, illetve személyes találkozással járó programokon való részvételhez, a www.kekklub.hu weboldal Klubtagság menüpontja alatt található oldalon leírtak szerint. Ha a Klubtag egyedül jelentkezik a programra, egy programjegyet használ fel. Ha a Klubtag partnerrel jelentkezik a programra, két programjegyet használ fel. Ha a Klubtag partnerrel jelentkezik a programra, két programjegyet használ fel. Ha a partnerrel egy e-mail címmel (egy gépről) csatlakoznak az online programhoz, a partner részére nem kell programjegyet beváltani. Ha a klubtag partnere, vendége más e-mail címmel csatlakozik az online programhoz, a partner részére is kell programjegyet beváltani.

A weboldal nyilvános oldalán általános leírás látható a programokról, a részleteket a jelszóval bejelentkezett Klubtagok olvashatják el, és jelentkezhetnek a programokra. Ugyanott a táblázat csak összefoglaló információként szolgál a közeli tervezett programokról, melyben az is látható, hogy mely programokra kik jogosultak jelentkezni. A programok szervezése folyamatos, ezért akár naponta frissülhetnek az információk. A táblázat alatt láthatóak azok a programok, amelyekre az adott Klubtag jogosult jelentkezni, regisztrálni, illetve jegyet venni. A KÉK klub programtól függően, egyedileg határozza meg, hogy mely programokra használható fel a partnernek is programjegy. A KÉK klub alkalmanként meghirdet programokat, amelyeken legalább féléves előfizetéssel vehetnek részt a Klubtagok. A KÉK klub – jellemzően havonta egyszer – meghirdet egy bárki számára elérhető nyilvános programot, jellemzően online találkozással, amelyre csak regisztrálnia kell a résztvevőnek. A nyilvános programokra a klubtagoknak is csak e-mailben kell regisztrálniuk, programjegyet nem kell felhasználniuk. A soron következő hónap programjainak részletei és a jelentkezési lehetőségek, az azt megelőző hónap közepéig kerülnek meghirdetésre a Klubtagok körében, a Klub weboldalán. A KÉK klub fenntartja a programváltoztatás jogát, illetve azt, hogy nem várt esemény (pl. az előadó betegsége, járványügyi korlátozó intézkedések) esetén az előadás elmarad, vagy későbbi időpontban kerül megrendezésre. A Vevő/résztvevő anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

10. Előadások videófelvételei

A KÉK Klub a legtöbb online előadását rögzíti, a résztvevő klubtagok hozzászólásai, kérdései nélkül. Ha az éves előfizetéssel rendelkező Klubtag nem tud részt venni egy előadáson, amely rögzítésre kerül, az előadás előtt és azt követő két napon belül – programjegy beváltása nélkül – kérheti a privát felvétel megtekintési lehetőségét. Legfeljebb 60 felvételt kérhet az előfizetés időtartama alatt. A felvétel megnézéséhez Google fiókkal (jellemzően gmail e-mail címmel) kell rendelkeznie. A felvételt írásban kérheti az info@kekklub.hu e-mail címen. A kérésével vállalja, hogy a felvételt nem teszi nyilvánossá, és azt csak szűk családi vagy baráti körben nézi meg. A felvételt többször is megtekintheti az előfizetés időtartama alatt. A felvétel nem tartalmazza a résztvevők kérdéseit, hozzászólását. A KÉK klub weboldalán, a programok leírásánál látható, hogy az adott program rögzítése tervezett-e, amely azonban nem garantálja, hogy az előadás rögzítésre kerül, vagy utólag megnézhető. Ebben az esetben a KÉK klub köteles haladéktalanul értesíteni a Klubtagokat, akik kérték a felvétel megtekintési lehetőségét.

Az előadásokról készített privát felvételek jellemzően a KÉK klub YouTube csatornáján nézhetők meg. Miután a KÉK klub hozzárendelte a videóhoz az Előfizető e-mail címét, a YouTube értesítést küld az Előfizetőnek, hogy a KÉK Kulturális Élményklub videót küldött neki, és arra kattintva az Előfizető megnézheti a videót. Az Előfizető az e-mail címének hozzárendelését csak egyszer kérheti az adott privát felvételhez, ezért javasolt a beérkezett videók mappába gyűjtése, hogy megtalálható legyen. Ha az Előfizetőnek több Google fiókja van, abban az esetben tudja megnézni a videót, ha a YouTube-ra azzal a Google fiókkal jelentkezik be, amelyhez a megadott e-mail címe hozzá van rendelve. Ha az Előfizető nem kapta meg a privát felvételt az előadást követő egy héten belül, arról írásban kell tájékoztatnia a KÉK klubot az info@kekklub.hu e-mail címen.

A KÉK klub egyes videófelvételeket értékesíthet, vagy felhasználhatja a Klubtagok megajándékozására.

11. Közösségi színtér

A Közösségi színtér minden Klubtagnak ingyenesen biztosított. A Közösségi színtéren meghirdetett programokért a Klubtagnak nem kell programjegyet felhasználnia. A Közösségi színtér a társas kapcsolatok bővítését, a közösség építését segíti elő. Folyamatosan változó egyedi lehetőségeket kínál a kezdeményezőnek és a kezdeményezést fogadónak is. Itt kezdeményezhetnek saját szervezésű programokat a Klubtagok, amelyeken szívesen fogadnak más Klubtagokat az előre rögzített feltételek szerint. Programokra szóló partnerkereső szolgáltatást a jelszóval bejelentkezett Klubtagoknak szóló Közösségi színtér oldalon leírtaknak megfelelően adhatnak fel a Klubtagok.
Üzleti célú hirdetés és kapcsolatfelvétel tilos a Közösségi színtér oldalon. A hirdetés közzétételéhez a KÉK klub jóváhagyása szükséges. A Klub a hirdetés közzétételét indoklás nélkül megtagadhatja. A Klubtag a hirdetése kezdeményezésével hozzájárul, hogy a KÉK klub munkatársa e-mailben, illetve telefonon felvegye vele a kapcsolatot, és kérdéseket tegyen fel a hirdetésével kapcsolatban. A felületen folytatott levelezés titkos, annak tartalmáról nincs tudomása a KÉK klub munkatársainak. A Klubtag a hirdetése feladásával vállalja, hogy minden beérkező üzenetre válaszol. A közzétett hirdetés feladója a teljes nevével látható a Klubtagok számára jelszóval elérhető Közösségi színtér oldalon. A hirdetésre választ küldő Klubtag üzenete a teljes nevével jelenik meg a hirdetést feladó Klubtag üzenetei között. Más személyes adat nem kerül megosztásra. A Közösségi színtér részletei a honlapon, az Érdeklődőknek/Közösségi színtér oldalon, illetve jelszóval bejelentkezve a Tagoknak/Közösségi színtér oldalon található.

12. Elállási jog és lemondási lehetőség

Az ajándék előfizetés vásárlójának a vásárlástól számított 14 (tizennégy) napja van arra – ha még nem lett aktiválva az utalványon feltüntetett aktiválókód –, hogy éljen elállási jogával, az ÁSZF mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével, és eljuttatásával az kek@kekklub.hu e-mail címre.

Fizetős program jegyének vásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül, de legalább 7 (hét) nappal (168 óra) a felhasználásig, a Klubtagnak lehetősége van az elállásra visszatérítés kérésével. A folyamata: A programnál beépített törlési gombbal törli regisztrációját, majd az ÁSZF mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével, és eljuttatásával az kek@kekklub.hu e-mail címre, kéri a visszatérítést.
A programregisztrációnál a program regisztrációját a program kezdete előtti 48 (negyvennyolc) óráig mondhat le a Klubtag, a programnál található törlési gombbal. Ebben az esetben a Klubtag nem használ fel programjegyet a lemondott programért.

Egyes partnerek a fentieknél szigorúbb lemondási feltételeket határozhatnak meg. Ezt a program leírásában jelezzük.

13. Titoktartás

A Klubtag nem oszthatja meg mással, és nem másolhatja ki a Közösségi színtér hirdetéseit, és az ezzel kapcsolatos személyes üzenetváltásokat.
Egyes programokon a részvétel feltétele lehet a teljes titoktartás, melyet a programleírás tartalmaz, illetve a program kezdetén is kapnak tájékoztatást erről a Klubtagok. Ettől felmentést csak írásbeli hozzájárulással adhat(nak) az érintett Klubtag(ok).
A titoktartás megsértése a Magatartási kódex súlyos megsértésének minősül.

14. Adatvédelem

A KÉK klub az elektronikus regisztráció, illetve vásárlás során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, és a KÉK klub mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója szerint bizalmasan kezeli, az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése védelméről folyamatosan gondoskodik és azt fenntartja, frissíti.

15. Magatartási kódex

A KÉK klub Magatartási kódexének célja, hogy lefektesse a KÉK klub által képviselt alapértékeket. Az ezekkel való azonosulás és a Magatartási kódex elfogadása a közösséghez történő csatlakozás alapkövetelménye. A Magatartási kódex minden Klubtagra nézve egyetemes érvényű és kötelező. A Magatartási kódex a KÉK klub weboldalán található.

16. Panaszkezelés

A Vevő vagy a Klubtag e-mailben magyar nyelven jelezheti problémáját az info@kekklub.hu e-mail címen. A KÉK klub a beérkezett e-mailt 72 (hetvenkét) órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. KÉK klub az info@kekklub.hu e-mail címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.
Amennyiben a Klub és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára /Vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van./:
Békéltető testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Egyéb: https://www.tvvrt.hu/adatok/bekelteto.pdf

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Fogyasztóvédelmi hatóság:

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.
A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4306
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20., Központi telefonszám: +36 1 459 4800, Fax szám: +36 1 210 4677, Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

17. Egyéb

Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Klubtag rendelkezik a KÉK klub képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része. A Klub programjai során a Klub vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyeket a Klub a későbbiekben saját promóciós, vagy egyéb üzleti célra felhasználhat. A felvételeken szereplő Vevők a Klubbal való első üzleti kapcsolat létesítésével, ill. a programra való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat a Klub nem köteles kikérni.
Időbeli hatály: Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban, ennek hiányában a weboldalon történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a KÉK klub a weboldalán programokat hirdet meg, és az azokon való részvételre jogosultságot értékesít.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.