ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes: 2023. március 1-jétől visszavonásig

Letöltések

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően KÉK Kulturális Élményklub Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett www.kekklub.hu weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) és tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekről azzal, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.

1. Adatkezelő

Cégnév: KÉK Kulturális Élményklub Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Ördögmalom utca 3. 3/9.

Adószám: 27422166-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-714215

Telefon: +36 30 087 3535

Elektronikus levelezési cím: info@kekklub.hu

2. Adatfeldolgozó

2.1. A Weboldal tárhelyszolgáltatójaként és üzemeltetőjeként:

Cégnév: Compass Web & Média Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20.A.ép.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-112186

Adószám: 23190243-2-18

Elektronikus levelezési cím: info@compassweb.hu

2.2. A Weboldal tárhelyszolgáltatójaként:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Elektronikus levelezési cím: support@tarhely.eu

2.3. Informatikai rendszerek karbantartójaként:

Cégnév: IT Részleg Kft.

Székhely: 1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-942751

Adószám: 22768982-2-43

Elektronikus levelezési cím: info@it-reszleg.hu

2.4. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatban:

Cégnév: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Online bankkártyás fizetés esetén az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a https://www.kekklub.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Ismétlődő online bankkártyás fizetés esetén az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez érintett hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (https://www.kekklub.hu/) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő (Adatkezelő) által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő (Adatkezelő), sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő (Adatkezelő) által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő (Adatkezelő) felel, Kereskedő (Adatkezelő) fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom!

2.5. A könyvelést végző cégként:

Cégnév: Argentum Business Service Kft.

Székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 272.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-213874

Adószám: 29314807-1-13

Elektronikus levelezési cím: info@aurumgroup.hu

2.6. A számla- és költségnyilvántartó rendszerként:

Cégnév: Riport Applications Kft. (Quick)

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-982509

Adószám: 23878149-2-41

Elektronikus levelezési cím: info@riport.co.hu

2.7. A számlázó programként:

Cégnév: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Elektronikus levelezési cím: kboss@kboss.hu

2.8. A hírlevélküldő programként:

Cégnév: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308

USA1031

Adatvédelmi megfelelés: https://mailchimp.com/gdpr/

Továbbá az Adatkezelő az alábbi szolgáltatókkal áll kapcsolatban:

- Microsoft (https://privacy.microsoft.com/hu-hu)

- Google (https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu)

- Zoom Video Communications, Inc. (https://explore.zoom.us/en/privacy/)

- Wheel of Names (https://wheelofnames.com/privacy-policy.html)

- Kahoot! (https://trust.kahoot.com/privacy-policy/)

Adattovábbítás címzettjei lehetnek a klubvezetők, illetve külső program esetén a helyszínt biztosító és az eseményt szervezők, akik a résztvevők névsorát kapják meg.

3. Adatkezelések

3.1. Kapcsolatfelvétel

3.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása az Adatkezelővel közvetlenül e-mailen, telefonon keresztül.

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.1.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe és az érintett szöveges üzenete, telefonszáma. A klubtagok esetén a beazonosításhoz szükséges adat: a klubtag ID száma.

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, ameddig az érintett az Adatkezelő bármely nyilvános elérésén nem kéri személyes adatainak végleges és teljes körű törlését.

3.2. Regisztráció (előfizetés nélkül)

3.2.1. Az adatkezelés célja: a Weboldalon történő regisztráció.

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.2.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, születési hónapja és napja, jelszó.

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, ameddig az érintett az Adatkezelő bármely nyilvános elérésén nem kéri személyes adatainak végleges és teljes körű törlését (regisztráció törlése).

3.3. Előfizetés megvásárlása és a Weboldalon történő regisztráció

3.3.1. Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül történő előfizetés vásárlása, mely regisztrációhoz kötött (kivéve ajándék előfizetés). A regisztrációról tájékoztatást küldünk e-mailben a regisztrációhoz tartozó (ideiglenes) jelszóval. Lehetőség van ajándék előfizetés, illetve Partnernek programjegy felhasználására is, mely esetén az adatok beszerzése (ajándék előfizetés esetén a megajándékozott neve, partner esetén a partner e-mail címe online programhoz) és továbbítása körében a megfelelő jogalapról és tájékoztatásról az ajándék előfizetést megvásárló/Partnernek programjegyet felhasználó klubtag, adatokat megadó köteles gondoskodni.

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződéses kötelezettség teljesítése.

3.3.3. A kezelt adatok köre: a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatok, amelyek

a) természetes személy esetén: az érintett neve, megszólítása, e-mail címe, számlázási információk (teljes név, ország, irányítószám, város, cím, telefonszám), aktiválókód, születési hónap és nap, az előfizetés megnevezése, a fizetés módja és a fizetendő összeg, jelszó, ID szám. Online eseményre szóló programjegy felhasználása Partnernek esetén: partner e-mail címe.

b) egyéni vállalkozó esetén: az érintett egyéni vállalkozóneve, e-mail címe, számlázási információk (teljes név, ország, irányítószám, város, cím, telefonszám), aktiválókód, születési hónap és nap, adóazonosító jel, az előfizetés megnevezése, a fizetés módja és a fizetendő összeg, jelszó, ID szám.

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló törvény 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 169. § (1)-(2) bekezdései szerint, az adatfelvételtől számított legalább nyolc (8) év.

3.4. Események, programok

3.4.1. Az adatkezelés célja: események, programok megszervezése és lebonyolítása.

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződési kötelezettség teljesítése. Különleges személyes adatok esetén emellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

3.4.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, ételintolerancia, speciális igények.

3.4.4. Az adatkezelés időtartama: az érvényes klubtagság végéig

Az Adatkezelő a szolgáltatása nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: „Eker tv.”) meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

3.5. Nyereményjáték

3.5.1. Az adatkezelés célja: nyereményjáték megszervezése és lebonyolítása.

3.5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.5.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve és e-mail címe, nyereménysorsolásnál a résztvevőknek nyilatkozniuk kell, hogy rendelkeznek-e vállalkozással, illetve vállalkozók-e.

3.5.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, ameddig az érintett az Adatkezelő bármely nyilvános elérésén nem kéri személyes adatainak végleges és teljes körű törlését. Azonban azon adatokat, melyek a nyeremény vagy más adó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek, a nyeremény átvételét, folyósítását, kifizetését követő 8 (nyolc) évig kerül megőrzésre a Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

További részleteket az Adatkezelő aktuális nyereményszabályzatában tesz.

3.6. Előfizetői elégedettség felméréssel, visszajelzés, kapcsolatos e-mail és telefonos kommunikáció

3.6.1. Az adatkezelés célja: az érintett előfizető elégedettségének mérése.

3.6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, melyet Adatkezelő kérdéseire feltett válaszaival ad meg.

3.6.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve és e-mail címe, szöveges értékelése, telefonszáma.

3.6.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, ameddig az érintett az Adatkezelő bármely nyilvános elérésén nem kéri személyes adatainak végleges és teljes körű törlését.

3.7. Pénzügyi adatkezelés

3.7.1. Az adatkezelés célja: a számlázás, továbbá a kapcsolódó jogok és kötelezettségek nyilvántartása.

3.7.2. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, vagyis az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.

3.7.3. A kezelt adatok köre:

a) természetes személy esetén: az érintett neve, lakóhelye, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, a számlavezető pénzintézet neve és bankszámlaszáma;

b) egyéni vállalkozó esetén: az egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.

3.7.4. Az adatkezelés időtartama: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított legalább nyolc (8) év.

3.8. Közösségi színtér (Partnerkereső programokhoz, Hirdetések)

3.8.1. Az adatkezelés célja: adott eseményre partner keresése, hirdetés (akár saját szervezésű programról) feladása.

3.8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása melyet a hirdetés feladásával, valamint arra válaszolva ad meg.

3.8.3. A kezelt adatok köre: a hirdető neve, telefonszáma, fénykép a hirdetéshez, a hirdetésben: dátum, program megnevezése, helyszín, a program részletes leírása, beszélgetés, melybe betekinteni Adatkezelő nem tud, valamint a partner esetleges költsége. Az üzenetküldés során az érintettek teljes neve jelenik meg, valamint üzenet érkezéséről e-mailben értesítést kapnak.

3.8.4. Az adatkezelés időtartama: legfeljebb az aktív klubtagság végéig kezeljük.

3.9. Magatartási kódex

3.9.1. Az adatkezelés célja: a magatartási kódex betartása és betartatása.

3.9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint szerződési kötelezettség teljesítése.

3.9.3. A kezelt adatok köre: eset megvizsgálása érdekében a panaszos és más klubtag észrevétele, valamint aki ellen panaszt tettek: neve, elérhetősége, panaszos helyzet leírása. A panasz jelezhető: kapcsolat fül alatt található elérhetőségeken írásban.

3.9.4. Az adatkezelés időtartama: az érvényes klubtagság lejártát követő öt (5) évig.

3.10. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

3.10.1. Az adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása.

3.10.2. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, vagyis a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 17/A.§ és 17/C. §-aiban szereplő törvényi rendelkezés.

3.10.3. A kezelt adatok köre: az előfizető neve; lakcíme, levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az előfizető panaszának részletes leírása; az előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az előfizető aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az előfizetővel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám; megbízott adatai; tanúk adatai.

3.10.4. Az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint a panasz felvételétől számított három (3) év.

3.11. Hírlevéllel kapcsolatos adatok kezelése

3.11.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által küldött hírlevelek útján az érintett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, ajánlatairól.

3.11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.11.3. A kezelt adatok köre: az érintett e-mail címe, megszólítása.

3.11.4. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján, valamint az info@kekklub.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

3.12. Adatkezelő által képfelvételek készítése és közzététele

3.12.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által kép-, hang-, illetve kép- és hangfelvételek (a továbbiakban: „Felvétel”) készítése és közzététele különösen a Weboldalon, közösségi médiafelületeken, hírlevélben.

3.12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulása.

3.12.3. A kezelt adatok köre: az érintett neve és az érintettről készült Felvétel.

3.12.4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja, majd archiválja. A közösségi médiafelületek esetén az érintett személyes adatait az Adatkezelő a Felvétel készítésétől számított 5 éven belül töltheti fel a fentebb jelzett felületekre. Amennyiben az érintett személyes adatai törlését kéri, illetve a fentebb jelzett közösségi felületeken Adatkezelő által létrehozott profilok megszűnésekor azok véglegesen törlésre kerülnek. Adatkezelő a Felvételek készítéséről és felhasználásáról, esetleges közzétételéről minden esetben előzetesen tájékoztatja a résztvevőket a programok leírásánál, a helyszínen, a Zoomon vagy az adott esemény jellegéhez illeszkedő, a tájékoztatást legjobban biztosító módon.

3.13. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

3.13.1. Az adatkezelés célja: a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése.

3.13.2. Az adatkezelés jogalapja:

a) természetes személy szerződő fél esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése;

b) nem természetes személy szerződő fél által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelővel szerződő fél jogos érdeke.

3.13.3. A kezelt adatok köre:

a) természetes személy szerződő fél esetén: név, kapcsolattartási adatok (cím, telefonszám, e-mail cím), aláírás.

b) nem természetes személy szerződő fél esetén a teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy vonatkozásában: név, azonosításhoz szükséges adatok (beosztás), kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím).

3.13.4. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított öt (5) év.

3.14. Közösségi oldalak adatkezelése

3.14.1. Az adatkezelés célja: az, hogy az Adatkezelő ne csak a honlapján keresztül tartsa az érintettekkel a kapcsolatot, hanem a közösségi oldalain keresztül is.

3.14.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.14.3. A kezelt adatok köre: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve és az általa engedélyezett nyilvános közösségi oldal profilja, hozzászólása, üzenetek.

3.14.4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

3.15. Weboldallal kapcsolatos adatkezelések

A Weboldal ún. sütiket használ. A sütik kis méretű fájlok, amelyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy a Weboldalt az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a Weboldal funkcionalitását.

Facebook kapcsolat: a Weboldal Facebook kapcsolatot tartalmaz (Meta Platforms Ireland Limited (korábban: Facebook Inc.), 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), amely kapcsolatot egy, a Weboldalon jól láthatóan elhelyezett Facebook logó jelez, amelyre kattintva azonnal a Weboldal Facebook profiljára léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy a Weboldalt az Ön IP címéről keresték fel. Ha olyankor látogat el a Weboldalra, amikor be van jelentkezve a Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.

A Facebookkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatkezelési tájékoztatóját a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Instagram kapcsolat: a Weboldal az Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) közösségi háló pluginjait is használja. Az Instagram plugint a Weboldalon található „Instagram” gomb jelzi.

Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, a Weboldal tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. További információ az Instagram adatkezelési tájékoztatójában található: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Youtube kapcsolat: a Weboldal a Youtube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) pluginjait is használja. A Youtube plugint a Weboldalon található „Youtube” gomb jelzi.

További információ a Youtube adatkezelési tájékoztatójában található:

https://policies.google.com/privacy .

A Google Analytics adatvédelmi politikája: a Weboldal a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a Weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak.

Ha a Weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Erre figyelemmel a Weboldalon aktív az IP cím anonimizálás. A Google a begyűjtött információt a Weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a Weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

3.15.1. Az adatkezelés célja: az érintett Weboldal látogatási szokásainak vizsgálata.

3.15.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.15.3. A kezelt adatok köre: az érintett látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatásának időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

3.15.4. Az adatkezelés időtartama: a Weboldal látogatását követő hat (6) hónapig.

3.16. Hirdetésekkel kapcsolatos adatok kezelése

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ha Ön egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben Ön nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőben letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

Adatkezelő a Facebook-hirdetési rendszerét használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy Felhasználó Adatkezelő weboldalát meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szerez Adatkezelő – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjon hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatói számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jusson. Ha Ön nem szeretne ebben részt venni, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőben letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldal látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjt Adatkezelő, mint például az oldal látogatás. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. A Facebookon belül Ön módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences A Facebook adatvédelmi információit itt találja: https://www.facebook.com/privacy

3.16.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által végzett hirdetési tevékenység.

3.16.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.16.3. A kezelt adatok köre: az érintett IP címe, látogatott honlapok, preferenciák.

3.16.4. Az adatkezelés időtartama: a Weboldalon található tájékoztatás szerint, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, a sütik törléséig.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további kettő (2) hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.3. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja, jogalapja
 • a kezelt személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatait,
 • az adatkezeléssel összefüggő jogai, valamint azok érvényesítésének módja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

  Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

4.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Azérintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelés nem szükséges,
 • hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az adatok kezelése jogellenes,
 • az adatok tárolásának jogszabály által meghatározott határideje lejárt, továbbá
 • azt jogszabály, bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából, közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, továbbá az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.5. Az adatkezelés korlátozása

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeli. Az Adatkezelő az érintett kérésére történt korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége és a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, akkor a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet a www.naih.hu webhelyen található elérhetőségeken.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított harminc (30) napon belül –az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6. Adatbiztonsági rendelkezések

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelte(tte)ti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

7. Egyéb információk

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A Weboldal módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknál szigorúbb feltételeket is támaszthat a részvételnél. Egyes eseményeknél Adatkezelő többlet adatot kérhet, melyről minden esetben az adott esemény leírásánál tájékoztatja az érintetteket.

Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság stb.), valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki Adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Releváns jogszabályok

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).